De NVvE

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is een wetenschappelijke vereniging voor tandartsen. De nadruk van de vereniging ligt op het delen van wetenschappelijk gefundeerde kennis rond de endodontie.

Naast het verzorgen en publiceren wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden door middel van congressen, bijeenkomsten en seminars houdt de NVvE zich ook bezig met het behartigen van de belangen met betrekking tot de endodontie, zoals met de tarievenstructuur, DETI Scores en endodontische richtlijnen.

Op deze website vindt u informatie over deze congressen en bijeenkomsten, wetenschappelijke artikelen en achtergrondinformatie over de endodontologie. Ook kunt u via deze site in contact komen met een tandarts-endodontoloog. Daarnaast hebben hopen wij dat u, als zorgverlener, deze website kunt gebruiken als informatiebron voor uw patiëntencommunicatie.