Congressen en lezingen

 

Twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, organiseert de NVvE een congres. Met deze congressen deelt de vereniging kennis en geeft zij haar leden de gelegenheid om in een fijne ambiance te netwerken.

Tandartsen aangesloten bij het Kwaliteitsregister Tandartsen ontvangen punten ten behoeve van het KRT.

Ieder jaar staat de Hans Genet Lezing geprogrammeerd bij een NVvE congres. Wie was Hans Genet eigenlijk?