De NVvE

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is een wetenschappelijke vereniging voor tandartsen. De nadruk van de vereniging ligt op het delen van wetenschappelijk gefundeerde kennis rond de endodontie.

Naast het verzorgen en publiceren wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden door middel van congre meer

Leden

Endodontic Regeneration

Bent u geïnteresseerd in regeneratie van het pulpaweefsel? Dan mag u de… Lees verder

Binnenkort

Najaarscongres 2018

2018
9 nov
Registreer direct