De NVvE

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is een wetenschappelijke vereniging voor tandartsen. De nadruk van de vereniging ligt op het delen van wetenschappelijk gefundeerde kennis rond de endodontie.

Naast het verzorgen en publiceren wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden door middel van congre meer

Leden

Frans Nugteren erelid van de NVvE

Bij onze laatste ALV, in juni van dit jaar, is de voordracht van Frans… Lees verder

Binnenkort

Voorjaarscongres 2018

2018
10 mrt
Registreer direct