De NVvE

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is een wetenschappelijke vereniging voor tandartsen. De nadruk van de vereniging ligt op het delen van wetenschappelijk gefundeerde kennis rond de endodontie.

Naast het verzorgen en publiceren wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden door middel van congre meer

Leden

ESE-congres Brussel 14 t/m 16 september

Van 14 t/m 16 september is Brussel het terrein van de ESE, met het 18e… Lees verder

Binnenkort

7e NVvE Lustrum congres - Het Endo Circus

2017
11 nov
Registreer direct