De NVvE

De Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) is een wetenschappelijke vereniging voor tandartsen. De nadruk van de vereniging ligt op het delen van wetenschappelijk gefundeerde kennis rond de endodontie.

Naast het verzorgen en publiceren wetenschappelijke vakinhoudelijke informatie voor leden door middel van congre meer

Leden

Endo digitaal

Twee interessante apps die te downloaden zijn voor de smartphone: Endolit… Lees verder

Binnenkort

NVvE Exclusive

2019
20 jun
Registreer direct